Giidide atesteerimine 2018

NARVA GIIDIDE ATESTEERIMINE 2018

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edasi Amet) teatab, et 2018.a giidide atesteerimine toimub ajavahemikul 21.-25.05.2018.  Info täpse kellaaja ja koha kohta ilmub lähiajal.

Atesteerimisele registreerimise tähtaeg on 11. mai 2018.a. kell 12.00. Soovija esitab Ametile avalduse giidi esmakordseks (LISA 2) või korduvaks atesteerimiseks (LISA 3) digiallkirjastatult aadressile olga.tserjomuskina@narva.ee  või toob täidetud ja allkirjastatud avalduse aadressile Peetri plats 3-5.

Atesteerimisele on oodatud nii uued giidid, kui ka need, kelle giiditunnistus on lõppenud või lõppemas.

Atesteerimiskomisjoni kuuluvad Narva linna, Turismiinfokeskuse, Narva muuseumi esindajad ja tegutsev giid, kes hindavad kandidaatide teoreetilisi ning praktilisi teadmisi ja oskusi. Atesteerimise eesmärk on ekskursiooniteenuste kvaliteedi tõstmine Narvas.

Enne atesteerimist palun tutvuge atesteerimise korraga, testi küsimustega ja näidismarsruutidega.

Konsultatsioon atesteerimise registreerinutele toimub 14. mail kell 17.30 Narva Külastuskeskuses, Peetri plats 3, Narva

Lisainfo: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet vanemspetsialist Olga Tšerjomuškina,

tel. 35 99275, olga.tserjomuskina@narva.ee

 

Narva linna 2015.a. atesteeritud giidi Aleksandr Openko foto