Turismistatistika 2018

2018.A. TURISMISTATISTIKA NARVAS, KOOSTATUD  7 MAJUTUSETTEVÕTTE ANDMETE ALUSEL

 

 

 

 

 

 

 

Käesoleva statistika aluseks olevad andmed on esitatud 7 Narva majutusettevõtte poolt: 4 hotelli, 2 külalistemaja ja 1 hostel.

2018.a. veebruari lõpu seisuga oli majutuse online-broneerimiseks ette nähtud veebil www.booking.com 37 lisaettepanekut majutamiseks Narvas. Enamus nendest on korterite rent ja seda ei arvestata käesoleva statistika koostamisel.

2018. aastal suurenes Narvas turistide arv 2017. aastaga võrreldes 1%  võrra.  Kolmat aastat järjest on märgata turistide arvu tõusu. Kuigi kõige suurim turistide arvu kasvu protsent oli aastal 2011. ja moodustas 43%, ööbimiste kasv oli 63% 2010. aastaga võrreldes. Praegu on turistide arv 2013. aasta tasemel.

Siseturistide arv suurenes 2018.a. aastal 3,5 inimese võrra rekordnumbrini (17 060 inimest). Narva on viimasel ajal muutunud siseturul üsna populaarseks turismisihtkohaks. Kuigi märgatavalt vähenes vene, soome, läti ja leedu turistide arv. 2018. aastal oli kolm korda vähem ka  külastajate arv Poolast, mis võib olla seotud töölepingute lõppemisega. 

Täpsem info, numbrid, graafikud ja joonised