Historie

Narva. Historisk møtested

Narva er en spesiell og enestående by, der ulike nasjoner og stater gjennom århundrene har grenset til hverandre og gjennomvevd hverandre, i dag går gammelt og nytt og ulike kulturer hånd i hånd. Det geografiske og historiske møtet mellom Øst og Vest har formet Narvas særpreg og unikalitet. Grensen er jo ikke bare et skille, men også et møtested mellom land, nasjoner og deres kulturer.

En mangfoldig militærhistorie har satt spor i Narvas historie – byfestningen, med sine mange skiftende herrer: danske, tyske, svenske, russiske, estiske. Narva er det eneste stedet i verden der to motstandere ligger så nær hverandre - bare et pilskudd fra hverandre, på hver sin side av elva, står den dag i dag ordensslottet fra 1300-1600-tallet og den russiske festningen fra 1500-tallet, og danner dermed en arkitektonisk helhet som er enestående i Nord-Europa. Det var her, under slaget om Narva i år 1700, at den historiske Nordiske krig begynte, og dermed endret historiens gang ikke bare i Narva men i hele Europa.

Narva var alltid i sentrum for den internasjonale handelen, uavhengig av krigens spill. I vikingtiden gikk handelsveien her, i gamle håndskrifter finner vi den omtalt som “Veien fra varjagene til Grekenland”, senere landeveien fra Tallinn til Novgorod. I 1345 fikk kjøpstedet bystatus. Narvas blomstringstid var 1600-tallet, svensketiden, da den enestående sentrumsarkitekturen ble skapt. Unike barokke arkitektoniske konstellasjoner gav Narva et høytidelig og bypreget utseende. Dessverre overlevde bare en del av den tidens glans Andre verdenskrig.

I dag er Narva Estlands tredje største by, et viktig senter for kultur og turisme på Estlands og EUs østgrense.