Historia

Narva. En historisk mötesplats

Narva är en unik och enastående stad, där den under flera hundra år har gränsat och bundit ihop olika nationer och stater. Idag går den hand i hand gammalt och nytt och olika kulturer. Geografisk och historisk korsas väst och öst här och har därigenom skapat Narva som det ser ut idag. Gränsen är ju inte enbart en landsremsa utan den är såväl staters, nationers och deras kulturers mötesplats.

Den brokiga krigshistorien har lämnat sina spår i Narvas historia. En stad-befästning, där härskarna har varierat genom århundradena. Att svenskarna under Karl XII varit där känner vi ju till. Andra som härskat där är danskar, tyskar, ryssar och ester. Narva är det enda ställe i världen där de två kontrasterande är belägna så nära varann. Det är bara en stenkast som skiljer de. På var på sin sidan av floden står de gamla byggnaderna än idag, 1300 – 1600 talens ordenslott med sina bastioner och försvarsmurar och 1400-talets ryska fästning. De två bildar en unik arkitektonisk sammansättning som är ensam i sitt slag i hela norra Europa. Just här, med slaget vid Narva, började år 1700 det Nordiska kriget som ändrade inte bara Narvas utan hela Europas historia.

Narva var alltid i mitten av internationella handeln oberoende av olika slag. Under vikingatider gick där en handelsväg, i gamla krönikor omnämnd som „Vägen från Varjagerna till Grekland”. Senare gick landsvägen från Tallinn genom Narva till Novgorod. År 1345 fick handelsorten Narva stadsrättigheter. Stadens blomstringstid var på 1600-talet, under den svenska tiden, då man byggde upp stadens centrum med sin unika arkitektur. De fantastiska byggnaderna i barockstil gav den dåtida staden sitt ståtliga och stadsliknande utseende. Tyvärr, efter II världskriget blev det bara kvar en del byggnader som minner om den gamla ståten.