Rutter

Promenad i gamla staden

Promenad i gamla staden tar ca 2–3,5 timmar, för närmare information klicka här

 

Bastionrunda

En vandringstur på bastionerna tar ca 1,5–2 timmar

Virtuell rundtur på Narvas bastioner: http://bastion.narva.ee


VIA HANSEATICA turistled

Via Hanseatica VHB Zone och VHA

Via Hanseatica är den officiella titeln för den. s.k. Kretakorridoren nr 1A som ingår i det europeiska transportnätet Pan-European Network.

Via Hanseatica omfattar sträckan Lübeck - Gdansk - Kaliningrad - Riga - Valga - Tartu - Narva - St. Peterburg, med gränsöverskridande transportinfrastruktur och trafiknät i utveckling.

Huvudsyftet med utvecklingszonen är att bygga upp ett omfattande utvecklingszon som ger attraktiva förhållanden för utveckling av bebyggelse och företagande, i synnerhet turism, i Valga,Tartu, Jõgeva och Ida-Viru län.